پارادایم این جاست.
دنیای هرکس، نوع نگاهش را به اطراف تعریف می‌کند.


دنیای هرکس، نوع نگاهش را به اطراف تعریف می‌کند.

نگاه از دریچه نگاه مخاطب

ما به صورت مسئله شما با عینک‌های مختلفی نگاه می‌کنیم. با شناخت پارادایم وارد آن‌ها می‌شویم و طی فرآیند ویژه هرکدام به پاسخ می‌رسیم. ما عقیده‌ داریم که شناخت درست مخاطب توسط هر کسب‌و‌کار پایه و اساس موفقیت آن است، از این رو با ارتباط دقیق و شناسایی شیوه تفکر و رفتار مخاطب در مسئله، به دقیق‌ترین راه‌حل می‌رسیم.

تجهیزات کنترل و انتقال هوای شاهرخی

برندینگ

آجیل آنلاین بارجیل

برندینگ

اسنپ

طراحی کمپین تبلیغاتی

پلتفرم پخش موسیقی شنو

طراحی محصول و طراحی هویت بند

پلتفرم گردشگری ایران‌فلای

طراحی محصول و طراحی هویت بند

مجموعه ساختمانی ستاره کیش

یکپارچه سازی نقاط تماس

(تیپیکو (شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین

طراحی محصول و طراحی هویت بند

پنجره آلومینیومی شایکو

طراحی کمپین تبلیغاتی

مجموعه ساختمانی ستاره کیش

طراحی کمپین تبلیغاتی

آکادمی زبان دید

طراحی کمپین تبلیغاتی

آکادمی زبان دید

طراحی هویت برند

خانه دیدار

برندینگ

همکاری‌های موفق و نتیجه‌بخش با کسب‌و‌کارهای گوناگون
در تبلیغات و برندینگ و محصولات دیجیتال

نیار کسب‌و‌کارتان را با ما مطرح کنید.
چه به تبلیغات نیاز دارید، چه افزایش فروش، هویت سازمانی یا یک اپلیکیشن موبایل، ما مشتاق این هستیم که در مورد روند کاری‌مان با شما صحبت کنیم و پیشنهادمان را ارائه کنیم.